Régészeti emlékek Nyírszőlősből

Őskori bronz buzogányt találtak a mai Nyírszőlős területén, azonban sem a helyszín, sem a megtalálás időpontja pontosan nem állapítható meg.
A buzogányról rajzot és leírást Jósa András készített.
 
A leletről így ír Istvánovits Eszter A RÉTKÖZ HONFOGLALÁS ÉS ÁRPÁD-KORI EMLÉKANYAGA című könyvében:
„Az egykor Kótaj déli határához tartozó Kótaji szőlők 1922-ben egy rendelet alapján elszakadtak Kótajtól, s Nyírszőlős néven nagyközséggé alakultak (Kiss 1961.238.). Lámfalussy görög katolikus lelkész földjén, a parókia beltelkén talált bronzbuzogányt ajándékozott dr. Konthy Gyula orvos 1903. május 8-án a múzeumnak. Gyűrű alakú alapon négy nagyobb gúla ül. E tüskék alatt és felett, a gyűrű alsó és felső szélén közbeékelve 4-4 kisebb gúla látszik. Á: 6,7 cm, M: 4,9 cm, S: 416,48 g (JAM 64.610.1., régi II. 42.) (132. tábla 2.). A darab a Kovács-féle IV. típusba tartozik, s ennek megfelelően a XII-XIII. századra, esetleg a XIV. század első felére kell kelteznünk (KOVÁCS 1971. 176.).”
 
Kép forrása: josakiallitas.hu