Jelentős alakok Nyírszőlős történetéből -
Dr. Czégé Zoltán

Kemecsén 1956-ban kezdte meg működését a szülőotthon és egészen 1994 -ig – megszűnéséig – nagyon sok nyírszőlősi gyermek született Kemecsén, azzal együtt, hogy ellátási körzet szerint Nyíregyházához tartozott településünk. Az 1950-es közepéig bába közreműködésével otthon szültek a nyírszőlősi anyák. Hálásak vagyunk dr. Czégé Zoltán doktor úrnak, aki 1962-től – 1994-ig nyugdíjazásáig vezette az otthont. Nagyon sok nyírszőlősi gyermek született az ő keze alatt! Az otthon megszűnését követően új – ma is működő – szociális szolgáltató funkciót kapott az épület. (Forrás: Dr, Czégé Zoltán: Kemecse Helytörténeti Krónika 2012. 2.-3. száma)
Kemecsén hosszú évtizedekig a szülésznő a Kótajban élt Stahorszki Anna volt, aki szintén nagyon sok nyírszőlősi gyermek születésénél közreműködött!
Történelmi háttér: Nyírszőlős meglapításától egészen 1951-ig a Nyírbogdányi Járáshoz tartozott, ezt követően a Nyíregyházi járáshoz. Ez is a magyarázata annak, hogy Nyírszőlős körorvosa a Nyírbogdányi Járás székhelyén Kemecsén volt abban az időben.
Képek forrása:
1. kép: Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár és Közművelődési Gyűjtemény
2. kép: Helytörténeti Múzeum Kemecse
3-4 kép: Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár és Közművelődési Gyűjtemény