A nyírszőlősi óvoda története

 
Az óvoda történetét Vadicskó Jánosné, Jasku Mihályné, Hanyicska Sándorné (Palicz Mária) és Kovács Tiborné (Szabó Mária) emlékezete alapján örökítettük meg. Akinek van régi, vagy újabb fotója, története az óvodáról, dolgozókról, a nevelő munkáról, arra kérem juttassa el hozzám, vagy hozzászólásban csatolja.
 
A szervezett óvodai nevelés megindítását 1960-ra tehetjük Nyírszőlősben. Nyári óvodai foglalkozások, már a korábbi években is folytak az iskolában, amikor befejezve a tanévet még a régi, már lebontott nyírszőlősi iskolában nyári napközis óvoda működött az iskolában végzett tanulók és Horvát Andrásné Bözsike néni (szakács néni) közreműködésével. „Hogy tudott főzni, a lakodalmak sokasága bizonyította”. Mint akkor végzett tanuló, Palicz Mária kisegítőként dolgozott mellette. A gyermekekkel, szintén ebben az iskolában végzett, de már érettségizett lányok foglalkoztak: Kukucska Jolika és Borovek Julika. Az étkezés és mesélés utáni alvás az egyik osztályteremben történt.
Tomasovszki János nagyméretű építkezésbe kezdett, eleinte bontott téglákból. Azokban az években, évtizedekben kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek együtt dolgoztak a téglák tisztításában, hordásában, akár kézből- kézbe adogatásában. Nemcsak az iskola, hanem 1964-ben az óvoda is megépült két csoportos foglalkoztatóval, konyhával, tálalóval, iroda helyiséggel, hosszú öltöző folyosóval, mosdóval. Nemcsak megépült, de el is kezdte működését három óvónő és két dajka közreműködésével. Békési Jánosné helyi lakos és Tomori Ilona (Kótajból járt át) ő látta el a csoportban végzett nevelő tevékenysége mellett az óvoda vezetését valamint az étkezéssel kapcsolatos könyvelési teendőket is. A harmadik óvónő határozott idejű szerződéssel dolgozott, akit a fent már említett Palicz Mária váltott 1966-ban.
Jasku Mihályné az óvoda működésének kezdetétől, Vadicsku Jánosné a 80-as évektől nyugdíjazásáig, mint dajka, az óvoda megbecsült tagjaiként végezték teendőiket. Előtte mindketten konyhai kisegítőként dolgoztak. Akkor még a főzéshez szükséges nyersanyagokat gyalog, busszal vagy kerékpárral szállították, a húst Nyíregyházáról, a vágóhídról.
Nyírszőlősön a vezetékes vízhálózat kiépítéséig az óvoda működéséhez szükséges vizet a szomszédból hordták, attól, akinek volt kút az udvarában. Buzga András az óvodát esetenként karbantartási munkákkal is kisegítette, sőt egyszer még a Mikulás szerepét is vállalta. Nemcsak a víz, a fűtés is megnehezítette a dajkák munkáját, mivel a cserépkályhákat ők fűtötték eleinte. A később beépített központi fűtésnél a pincében elhelyezett, gyakran füstölgő kazánt is ők fűtötték, a homokozó és az udvar rendezése mellett. Ezek után bővítették az óvodai dolgozók létszámát egy fővel. Kaptunk egy fűtőt, aki a külső munkálatokat és a karbantartói feladatokat is ellátta.
A kollégium beindulásával jobbá vált az óvoda működése is, az önálló vízrendszerét átvezették az óvodának is. Megszűnt a kinti WC, a lavórba való kézmosás. Az óvoda működését összekapcsolták az iskolával, rendelkezésükre állt az iskolai kisbusz a bevásárlásoknál. Amikor kirándulni mentek Sóstóra, már nem lovas kocsin, hanem az iskola teherautójának platóján utaztak. Mindkét esetben élvezték a gyerekek.
A kollégium konyhai kapacitása lehetővé tette, hogy az óvodások étkezését is ellássa 1966-tól, ami jelenleg is így működik. A 70-es évek elejétől megnövekedett gyermeklétszám miatt újra nagyszabású átalakítás volt, a csoportszobák számát 2-ről 4-re emelték. Átalakították a mellette lévő szolgálati lakást és a konyhát, a raktárból mosdó lett. A konyha átalakításával megszűnt a főzési lehetőség.
A 22-es számú Napköziotthonos Óvoda vezetői 1995-ig Tomasovszki Jánosné, Urbin Isvánné, Brecska Miklósné, Orsovszki Tiborné voltak. Az intézmények összevonása után a Szikszainé Kiss Edit által vezetett Nyíregyházi 12-es számú Napköziotthonos Óvoda Tagóvodája lett, Napsugár Óvoda Tagintézménye néven, Orsovszki Tiborné tagintézmény vezető irányításával. Tomasovszki Jánosné a nagy építő, iskolaigazgató Tomasovszki János felesége volt.
2000-ben az óvoda épülete – valamint az iskola és óvoda között lévő szolgálati lakás – rossz állapota miatt lebontásra került. Az óvodások az átalakítások alatt a szomszédos iskolában kaptak helyet az új óvoda felépítéséig. A gyermekek folyamatosan figyelemmel kísérhették a régi épület bontását és az új óvoda építési fázisait. Az épület takarításában gyermekek, szülők és dolgozók egyaránt aktívan kivették a részüket, ezzel is bizonyítva, hogy milyen jó együttműködés jellemezte a dolgozók és szülők kapcsolatát. Az új, korszerű, minden igény kielégítő – jelenleg is működő – óvodaépület átadásra 2001 szeptemberében került sor. A gyermekek és dolgozók nagy örömmel vették birtokba a XXI. századi igényeknek megfelelő épületet és az új játékokkal felszerelt parkosított udvart.
2011-ben a város óvodáit négy égtáj szerint osztották fel, s így tagintézményünk az Eszterlánc Északi Óvoda Kollégium úti telephelye lett. A csoportok száma a csökkenő beiratkozás miatt ideiglenesen háromra csökkent. A magas színvonalú pedagógiai munka eredményeképpen rövidesen sikerült a negyedik csoportot is újra benépesíteni, ekkor az Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézménye nevet választották az intézménynek.
Az épület 2018-19-ben energetikai felújításon esett át. 2021-ben az udvari játékok cseréjére is sor került.
A tagintézményben helyi sajátosságként jelenik meg a környezet- és természetvédelmi nevelés és az egészséges életmódra nevelés, mivel a falusias környezet sok lehetőséget biztosít a természet közeli óvodai életre, a gyermekek környezettudatos magatartásának erősítésére. Mindezek tükrében különös hangsúlyt fektetnek a környezet megóvására, védelmére, a szelektív hulladékgyűjtésre, a szabadlevegőn történő mozgásra /kerékpártúrák, kirándulások, séták/ a természetben való búvárkodásra. Mindennapjainkban jelentős szerepet tölt be a környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napok emlékezetessé tétele gyermekeink számára.
A szomszédos iskolával minden évben a tanító nénik által szervezett „Tekergő program” keretében ismerkednek a nagycsoportosok. A gyermekek részt vesznek az iskolai, (Versmondó verseny, Adventi forgatag, meseelőadás, Ki mit tud, Karácsonyi koncert, Egészségnap), valamint a településen (anyák napja, karácsony a nyugdíjasoknál, átadó ünnepségek, „Fakanál” fesztivál, Juniális, Családi és sport nap), szervezett különböző rendezvényeken, melyeken gyermekeink rendszeresen fellépnek. A 2023-as év különösen sikeres volt, mert az óvodából kikerülő gyerekek szüleinek döntésének köszönhetően hosszú idő után két elsőosztály indulhatott a Szőlőskerti Általános Iskolában.
Az óvoda dolgozói voltak 1964-től (abc sorrendben):
Akli Lászlóné
Andrásdi József
Bakó Aranka
Barázné Annuska
Békési Jánosné
Brecska Miklósné Pettendi Katalin – vezető (1993)
Czimmerman Tamás
Csicsák Viktória
Farkas Ibolya
Fazekasné Rab Júlia
Franczel Andrásné
Fűr Jánosné
Gencsi András
Gerák Árpád
Gerák Árpádné
Glovács Tiborné
Gulácsi Etelka
Hanyicska Gábor
Hanyicska Mihályné
Hanyicska Sándorné Palicz Mária
Harsányi Zoltánné
Hódi Miklósné
Hokk Béláné
Horváth Andrásné
Incze Gáborné
Ivánkó Györgyné
Jasku Mihály Gyuláné
Jasku Mihályné
Kádár Klára
Karászi Józsefné
Kifka Jánosné
Kiss Edina
Kondor Gizella
Kopjáriné Nagy Erika
Kovács Tiborné –vezető (2018 – 2023)
Kropkó Jánosné Agusztinyi Anikó
Majoros Lászlóné
Mátékó Hajósi Edina
Mátyás Sándor
Mester Jánosné
Misákné Literáti Andrea
Nagy Andrásné
Németh Mariann
Oláhné Baráz Ágnes
Orsovszki Tiborné –vezető (1993 – 2017)
Palicz Lajosné
Papp Viktória
Petró Lászlóné
Sebestyén Gézáné
Selymes Mónika
Szabó Katalin
Szaniter Gyöngyi
Szarka Gyöngyi
Sziszák Lászlóné
Tárnoki Jánosné
Telenkó Teréz
Tomasovszki Jánosné- vezető (nincs adat)
Tomasovszki Pálné Bicskei Vilma
Tomori Ilona- vezető (1964-től – ? )
Turcsikné Páris Judit
Urbin Istvánné- vezető
Vadicskó Jánosné
Varga Erzsébet
Vitéz Györgyné
Volosinovszki Jánosné
Zajácz Andrásné
Jelenlegi dolgozók:
Ács Anett
Bacskainé Császár Linda
Bodnár Klára
Ecsediné Szabó Judit
Fedorné Hamza Mariann –vezető (2023- tól)
Kelemenné Maklári Gyöngyi
Kobzos Lászlóné
Kovács Anikó
Mátyás Gyula
Oszlárné Gincsai Rita
Piros Petra
Sepáné Babéj Krisztina
Tomoriné Kranyik Edit