A görögkatolikus egyházközség Nyírszőlősben

A Kótajhoz tartozó szőlőskertekben az 1860-as évektől kezdődően telepedtek meg a Nyíregyháza környéki bokortanyákból és az északkeleti vármegyékből érkező első lakók.

Az 1880-as években már erősödött a település, körülbelül 100 család lakott itt. Az állandó szőlőskerti lakosok a Kótajtól való elszakadás első lépéseként a saját temetőt és a helyi hitélet megteremtését tűzték ki célul.

Stefán János, helyi lakos fel is ajánlotta egy holdnyi földterületét görögkatolikus templom céljára, amelyen egy Havris János nevezetű tanyás gazda saját költségén két harangból álló díszes haranglábat állított fel, s ezeket megszentelve 1883-ban átadták rendeltetésének.

1884-ben a görögkatolikus templomot is elkezdték építeni, de nem az eredetileg templomnak szánt teleken, hanem a település közepén lévő egyik legmagasabb dombon, amelyet Brenner Mihály vendéglőstől vett meg az egyház 300 forintért. A munkálatok anyagi alapját Feczenkó János 80 forintos hitele biztosította.

A templom 1890-ben épült fel a „Brenner” domb tetején (ma Templompartnak is hívja a népnyelv J.M.) és ekkor átkerültek a templom fatornyába a temetőben lévő harangok is. A fatorony 1900-ban villámcsapás következtében leégett, a harangok összetörtek. 1907-ben épült meg a végleges kőtorony, amely három új harangot kapott. Ezekből kettőt az első világháború idején elvittek és beolvasztottak

A település Nyírszőllős néven 1922-ben önállósult, de a görögkatolikusok lelkipásztori ellátását továbbra is a kótaji anyaegyház lelkésze végezte. 1949-ben érkezett az első helyben lakó lelkész, amit 1951-ben az egyházközség megalapítása követett.

1951-ben dr. Békés Géza szervezőlelkész nehéz időkben látott hozzá az önálló egyházközség megszervezéséhez, melyet 91 görögkatolikus hívő támogatott. 1960 és 1982 között Serbán Mihály vezette az egyházközséget. 1982-ben kezdte meg nyírszőlősi tevékenységét dr. Cselényi István Gábor, teológiai tanár, aki parókiát épített.

A templom belső, bizánci rítus szerinti átalakítása az 1990-es években kezdődött. Ekkor kapta első ikonosztázát, melynek képeit Koppányi Csaba helybeli művész festette. 1999-ben dr. Janka Ferenc, teológiai tanár érkezett Nyírszőlősre, ő festette a templom oltárképét és az ikonosztáz alapképeit, melyek ma is láthatók, az előkészületi oltár ikonja Janka Gábor alkotása.

2007-ben dr. Véghseő Tamás, rektor atya kapott kinevezést, aki 2011-ben kívül és belül teljesen felújította a templomot Seres Tamás tervei szerint, melyet Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya szentelt meg. 2022-ben megújult a leromlott állapotú toronysisak. A felújításról és a tempom történetéről nagyon sok érdekes információt osztanak meg a Nyíregyháza-Nyírszőlős Görögkatolikus Parókia facebook oldalán (https://www.facebook.com/nyirszolos), ajánlom mindenki figyelmébe.[1]

[1] Nyírségi Református Egyházközség honlapja: http://www.reformatusnyirseg.shp.hu/hpc/web.php?a=reformatusnyirseg